Logo

Odoslať inzerát

1. Vyberte si balíček 2. Registrácia 3. Všeobecné informácie 4. Inzerát podrobnosti a fotografie

Už ste sa zaregistrovali?
Po registrácii môžete umiestniť svoj inzerát
Môžete uviesť, či si prajete byť kontaktovaný ohľadne niektorého z vašich inzerátov alebo po určitom dátume. Je to užitočné, ak chcete aktivovať svoj inzerát po nejakom čase. Prosím, použite pole 'Kontaktovať dňa' a zadajte dátum.

Ak nechcete, aby Váš inzerát bol dostupný na webových stránkach potom, čo skončí, začiarknite pole "Skryť prepadnuté". Ak táto možnosť nebude aktívna, prepadnutý inzerát sa bude stále môcť zobrazovať na stránkach, ale bez akýchkoľvek kontaktných informácií. V oboch prípadoch prepadnutý inzerát nie je nikdy zahrnutý do výsledkov vyhľadávania na stránke.